Your browser does not support JavaScript!
כניסת משתמש
שם משתמש:
סיסמה:
 
 
 
 
 
 
 
 
SSL Banner

תקנון אתר חבילות לחיילים

אתר חבילות - האתר למשלוח חבילות לחיילים המנוהל ומופעל ע"י חברת א.ה גלובל יזמות בע"מ .( להלן אתר "חבילות").

1. כללי
1.1 הרכישה באמצעות אתר חבילות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם בינך לבין אתר חבילות.
1.2 בכל שאלה הנך מוזמן לפנות אלינו למוקד שירות הלקוחות:
בדואר אלקטרוני : info@havilot.co.il
טלפון שמספרו 1-800-10-20-33 ימים א-ה בין השעות 9.00בבוקר עד 16.30 אחה"צ.
פקס: 077-4050915
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. הזכות לרכוש מוצרים באתר
2.2   אתר חבילות יהיה רשאי , מתוקף מעמדו כבעל האתר וכמנהלו, למנוע ממבקר להשתתף באיזה מהמכירות בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.3.1 אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;
2.3.2 אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם.
2.3.3 אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
2.3.4 חברת א.ה גלובל יזמות בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

 

3. המוצרים המוצגים באתר
3.1
באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים (להלן: ''המוצרים'') מאת מיטב היצרנים .
3.2 במידה וישנו קישור (''לינק'') באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול  להיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע זה.
3.3 מפעילי האתר עושים כל שביכולתם להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי רשאים מפעילי האתר להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתם, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב,כרטיס האשראי שלך יזוכה בסכום שחויב בגין המוצר.

 

4. רישום באתר
4.1
בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא.
4.2 על מנת להשלים את תהליך משלוח חבילה באמצעות האתר,יהיה עליך  להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך. באפשרותך לבצע גם הזמנה טלפונית ולמסור לנציגנו את פרטי אמצעי התשלום. לשם כך, עליך לבחור באפשרות "הזמנה טלפונית" בדף הקופה.
4.3 החברה מתחייבת לפעול כמקובל  לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה .
4.4 החברה תהיה רשאית לבטל הזמנתך בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים.
4.5 הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.
4.6 כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשבי החברה או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה אישור רכישה  וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה.
4.7 מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי א.ה. גלובל יזמות בע"מ הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

5. "מבצעים":
5.1 בכל מבצע יופיעו פרטי המוצר ומחירו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המבצע  מעת לעת.

6. אספקת המוצרים:
6.1 החבילה מגיעה ליעדה תוך 3 ימים לערך. מפעילי האתר מחוייבים להעביר את החבילה לדואר ישראל עד 12 שעות ממועד קבלת ההזמנה.
6.2 מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון , אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה.
6.3 דמי אריזה ומשלוח המפורטים באתר הינם סופיים אלא אם צויין אחרת על ידי מפעילי האתר.( דמי אריזה ומשלוח -14.90 ש"ח).
6.4 דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צויין אחרת על ידי מפעילי האתר.

7. תמורה ואמצעי תשלום 
7.1
המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין .
7.2 חיוב הלקוח יתבצע על ידי חברת א.ה. גלובל יזמות בע"מ וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. 
7.3 במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך, החברה תיידע אותך ואם לא ימצא אמצעי תשלום חלופי תבוטל הזמנתך.

8.ביטול עסקה מצד הלקוח
8.1 ביטול הזמנתך אפשרי עד ל-12 שעות ממועד ביצוע הזמנת חבילה או  עד שהיא הועברה  ממרכז ההזמנות לדואר ישראל. באפשרותך לבחון את סטטוס הזמנתך בכל עת ע"י קישור "מצב הזמנה" המופיע בתפריט הימני בדף הבית.
בקשה לביטול תיעשה באופן הבא בלבד-בהודעה בכתב לפקסימיליה מס' 077-4050915, או באמצעות פניה דרך קישור לשירות הלקוחות באתר ויכלול את פרטי מבצע ההזמנה   ואת פרטי ההזמנה.
8.2 חברת א.ה גלובל יזמות בע"מ תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח למצוא פתרון הולם במידה והלקוח יהיה מעוניין לבטל הזמנתו.

9. סודיות ופרטיות
9.1
 החברה מתחייבת לפעול  באמצעים  המקובלים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בקניה. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של חברת א.ה. גלובל יזמות בע"מ. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר .
9.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. 
9.3 החברה שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.
9.4 החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
9.5 אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה .

10.קניין רוחני
10.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר חבילות, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של חברת א.ה גלובל יזמות בע"מ ת ו/או מי מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לאתר חבילות זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
10.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "חבילות" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של חברת א. ה. גלובל יזמות בע"מ  בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
10.3 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר ( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
10.4 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של חברת א.ה.גלובל יזמות בע"מ מראש ובכתב.
10.5 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמת חברת א.ה. גלובל יזמות בע"מ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
10.6 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

11. שונות
11.1 הנך מתבקש לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם תתבצע רכישה . מודגש כי עצם ביצוע הזמנה תהווה הודעה מוחלטת, מצדך כי קראת הוראות תקנון זה, הבנת אותם ןהבעת הסכמתך.
11.2 בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.
11.3 חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
11.4 אתר חבילות רשאי לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתו , באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.